Reisevilkår

ReiseExperten AS har andre regler for depositum og avbestilling mot vederlag enn hovedregelen i Alminnelige vilkår for Pakkereiser .

Alminnelige vilkår for pakkereiser, rgf.no, samt informasjon på reiseexpert.no.

Har du ikke tilgang til internett, kan du kontakte oss og få reisevilkårene tilsendt. Vennligst kontroller at bestillingsbekreftelse/deltakerbevis er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Eventuelle feil må påpekes umiddelbart.

Vi forplikter oss til å gjennomføre turen etter oppsatt program, så langt det praktisk er mulig. Ved uforutsette hendelser, krig, krigstilstand, naturkatastrofer, epidemier, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure) kan det bli nødvendig å foreta programendringer. Vi kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser som er satt som vilkår for å avvikle reisen. (For programturer er det vanligvis 25 personer) De reisende vil informeres i god tid. I reisens pris gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen. Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende ved produksjon av reisen. Dersom det blir vesentlige forandringer i avgifter, skatter, valutakurser, devaluering eller lignende som vi ikke har makt over, forbeholder vi oss retten til å justere prisene og programmet.

Betaling og billett

Har du oppgitt e-postadresse ved bestilling, vil deltakerbevis/billetten bli tilsendt pr. e-post. Skriv ut deltakerbevis/billetten og ta denne med på reisen.

Ved bestilling på programturer blir den reisende fakturert for et depositum. Ved gruppeturer sendes faktura som regel samlet. Depositumet forfaller 10 dager etter fakturadato og blir fratrukket på slutt oppgjøret som også er spesifisert på bestillingsbekreftelsen. Om den reisende lar være å betale depositum – regnes ikke dette som avbestilling. Den må skje muntlig eller skriftlig til arrangøren (se adr.info).

Avbestilling

Ved avbestilling av bussturer refunderes innbetalt beløp etter følgende regler:

  • Avbestilles turen etter at depositum er betalt, refunderes innbetalt beløp fratrukket et administrativt gebyr på kr 500 pr. person
  • Avbestilles turen mellom 9 uker til 45 dager før avreisen tilbakebetales ikke depositum.
  • Ved avbestilling mellom 44 dager og 14 virkedager før avreise refunderes 50 % av turprisen.
  • Avbestilles turen mindre enn 14 virkedager før avreise, eller ved manglende fremmøte på avreisedagen, gis ingen refusjon. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for å delta på hele reisen.
  • Ved bestillingsturer gjelder ovenstående pr. person på turen.
  • Forbehold om evt. tidlige innbetalinger til leverandører som vi ikke får refundert.
  • Innbetalt depositum på flyreiser refunderes ikke ved kansellering av reise.

*   For noen spesialturer og reiser med fly vil andre avbestillingsvilkår gjelde!

Reiseforsikring

Alle som reiser utenlands ha egen reiseforsikring. Har du privat årsforsikring bør du sjekke om dekningen er fullgod for din reise og om avbestillingsforsikring inngår. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Vi anbefaler også reiseforsikring for reiser i Norge. Husk å ta med forsikringsbevis på turen. Ta også med Europeisk helsetrygdekort, (tidl. Trygdekontorets skjema E- 111) Helsenorge.no 

Pass og reisedokumenter

Pass er eneste gyldige legitimasjon for norske statsborgere på reise – også i Schengen-området – og må fremvises ved innsjekking på fly og hotell, ved bruk av banktjenester med mer. Vi anbefaler derfor at du alltid har med deg pass når du reiser ut av Norge. Husk også at passet må være gyldig minst 6 mnd. etter hjemkomst! Du er selv ansvarlig for å sjekke at passet ditt har riktig gyldighet i forhold til det landet du skal besøke. Ingen sider i passet må være skadet; et pass som er ødelagt er ikke gyldig. 

Den reisende er ansvarlig for å ha med nødvendige reisedokumenter (billett, pass, forsikringsbevis osv.) og arrangøren kan avvise vedkommende hvis disse ikke er medbrakt.

Spesialmat

Ta kontakt med oss hvis du trenger spesialmat (diabetes, glutenfri, osv.). Ved sen henvendelse kan det bli ekstra kostnad på kr. 100,- for å ordne spesialmat.

Bagasje

Bagasjereglene varierer fra flyselskap til flyselskap. Du får informasjon om hva som gjelder for bagasje ved bestilling.

Hotell og rom

ReiseExperten bruker hoteller av god standard (3* og 4*). På noen hoteller kan rommene være av ulik størrelse og standard. For de som reiser alene, kan enkeltrommene på noen hotell være av enklere standard enn dobbeltrommene.

Flyreiser

Flyselskapene kan endre sine flytider på kort varsel. Dersom vi har mottatt informasjon fra flyselskapet om en tid endring, informerer vi de reisende om endringen via telefon og/eller pr. e-post.
Vi er ikke ansvarlige for flyselskapenes tid endringer eller innstilte fly. En flytid endring gir ikke rett til prisavslag, erstatnings reise eller annen kompensasjon fra oss. Dersom de reisende blir skadelidende, skal klager rettes direkte mot flyselskapet.

Har du spørsmål?